เติมเงินเป็นจำนวน (บาท) กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หมายเลขบัตรเติมเงิน (10หลัก) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ คลิกที่นี่ เติมเงินเป็นจำนวน ไม่สามารถเติมเงินค่าบริการได้ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรของคุณ และทำรายการใหม่อีกครั้ง ยืนยันการเติมเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัสบัตรเติมเงิน (6หลัก) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการ Online Payment ผ่านบัตรเดบิตของ Visa, MasterCard, และ JCB ที่ผู้ถือบัตรได้เปิดใช้งานออนไลน์แล้วเท่านั้น ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่าเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตที่แท้จริง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าวเพื่อเติมเงิน การเติมเงินผ่านระบบ Online Payment นั้น ผู้ใช้บริการจะชำระเงินตามคำสั่งเต็มจำนวนไปยังผู้ให้บริการ Online Payment โดยตรง ผ่านบัตรเติมเงิน ผ่านอาลีเพย์ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดจำนวนเติมเงินได้ โดยจะได้รับมูลค่าการโทรและวันใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด กรณีที่ผู้ใช้บริการมีวงเงินในบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีออมทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งไม่เพียงพอ จะไม่สามารถทำรายการการเติมเงินได้
Read More